Ga naar ippies.nl

Drogisterij.net

Drogisterij.net is marktleider als drogist op internet.
Drogisterij.net biedt een breed assortiment (ruim 70.000) drogisterij artikelen, met elke week andere aanbiedingen en nieuwe producten. Met het zeer uitgebreide assortiment is er voor iedereen wel een interessant product. Cadeaus, luchtjes, verzorgingsproducten, afslankproducten, fitness- en sportproducten, seksualiteitproducten, lenzen en vele andere gezondheidsproducten.

Daarnaast verkoopt Drogisterij.net ook vele vaak 'exclusieve' niet meer in de reguliere drogisterij verkrijgbare producten. Je ontvangt geen ippies als je een vaste klanten korting ontvangt.

Zo te zien ben je op dit moment niet ingelogd.